28/4

Hej!

När jag är borta idag vill jag att ni jobbar med följande:

1. Gå till skolverkets hemsida, Prov och bedömning, och leta er vidare till Gamla nationella prov(blå ruta till höger). Titta på det exempel av Writing som finns där och titta på bedömningen. Jobba med andra provdelar.

2. Gör klar texten Finding Lucy och kontrollera svåra ord.

3. Läs boken och arbeta med uppgifterna till den.

Sorry att det blir trassligt!

Eva