Statistik fre 9 dec

På fredag kommer vi att gå igenom kap 5.

Det handlar om statistik. Detta är extra intressant idag efter alla havererade opinionsundersökningar i världen. Trump, Brexit, Colombia och Storbritanien.

Följande begrepp är viktiga, men det finns givetvis fler.

  • Frekvenstabell
  • Population
  • Stickprovsundersökning
  • Urvalsfel
  • Felmarginal
  • Bortfall

Uppgifter

Ni kommer att få uppgifter i ett häfte, men vi kommer att kika på några uppgifter i boken gemensamt. Vill ni förbereda er för det är det: 5106, 5109, 5212, 5221