v42

V42

Måndag
Fortsättning räta linjens ekvation.
Olikheter och ekvationslösning med miniräknare.
Övningar: 4253, 4255, 4257, 4260
Fortsättning funktionsbegreppet, definitionsmängd och värdemängd
Övningar: 4307, 4308, 4311, 4312, 4314, 4315, 4318, 4320

Onsdag
Exponentialfunktioner och potensfunktioner

Fredag
Repetition och övning