v41

V 41

Måndag
Introduktion funktioner 4:3
Övningar: 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4310

Onsdag

Koordinatsystem
Övningar: 4102, 4104, 4105, 4106, 4108, 4112, 4115

Linjära samband
Övningar: 41196, 4118, 4120, 4123, 4127

Från ekvation till graf
Övningar: 4128, 4129, 4132, 4134, 4135

Fredag
Räta linjens ekvation m.m.
Övningar: 4202, 4206, 4207, 4210, 4212, 4214, 4215, 4217, 4220, 4221, 4222, 4226, 4228, 4231, 4233, 4235, 4236, 4237, 4244, 4246, 4249, 4250