Hej Sa 15!

Jag tog med mig en dunderförkylning hem från Malmö och måste stanna hemma idag.

Läs igenom sid. 145. Markera ord du inte förstår.

Välj själv ut uppgifter att arbeta med på sidan 145 – 146.

skicka ett mail eller meddelande på facebook till mig vad du gjort under lektionen och om något i texten eller i någon uppgift varit svårt att förstå.
helena.johansson@edu.laholm.se

Hälsningar Helena

Definitioner

Variabel:  betecknar ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde, ex. x i ekvationer.

koefficienten är i regel siffran framför variabeln

Konstanttermen innehåller ingen variabel

ekvation fås genom att sätta ett uttryck lika med ett annat uttryck och därefter i regel lösa ut en variabel

uttryck: sammansättning av termer