Definitioner

Variabel:  betecknar ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde, ex. x i ekvationer.

koefficienten är i regel siffran framför variabeln

Konstanttermen innehåller ingen variabel

ekvation fås genom att sätta ett uttryck lika med ett annat uttryck och därefter i regel lösa ut en variabel

uttryck: sammansättning av termer