Statistik fre 9 dec

På fredag kommer vi att gå igenom kap 5.

Det handlar om statistik. Detta är extra intressant idag efter alla havererade opinionsundersökningar i världen. Trump, Brexit, Colombia och Storbritanien.

Följande begrepp är viktiga, men det finns givetvis fler.

  • Frekvenstabell
  • Population
  • Stickprovsundersökning
  • Urvalsfel
  • Felmarginal
  • Bortfall

Uppgifter

Ni kommer att få uppgifter i ett häfte, men vi kommer att kika på några uppgifter i boken gemensamt. Vill ni förbereda er för det är det: 5106, 5109, 5212, 5221

v42

V42

Måndag
Fortsättning räta linjens ekvation.
Olikheter och ekvationslösning med miniräknare.
Övningar: 4253, 4255, 4257, 4260
Fortsättning funktionsbegreppet, definitionsmängd och värdemängd
Övningar: 4307, 4308, 4311, 4312, 4314, 4315, 4318, 4320

Onsdag
Exponentialfunktioner och potensfunktioner

Fredag
Repetition och övning

v41

V 41

Måndag
Introduktion funktioner 4:3
Övningar: 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4310

Onsdag

Koordinatsystem
Övningar: 4102, 4104, 4105, 4106, 4108, 4112, 4115

Linjära samband
Övningar: 41196, 4118, 4120, 4123, 4127

Från ekvation till graf
Övningar: 4128, 4129, 4132, 4134, 4135

Fredag
Räta linjens ekvation m.m.
Övningar: 4202, 4206, 4207, 4210, 4212, 4214, 4215, 4217, 4220, 4221, 4222, 4226, 4228, 4231, 4233, 4235, 4236, 4237, 4244, 4246, 4249, 4250