Kursinnehåll

Matematik specialisering

 

Inom kursen skall ett eller fler områden arbetas med på en fördjupad nivå.
Planen är att börja med att fördjupa sig i integralkalkyl för att sedan gå vidare till differentialekvationer explicit. Val av områden är specialframtaget för att anpassa mot högre studier på högskola i matematik eller tekniska studier. Nedan listas viktiga moment som kommer att ingå i kursen. Observera att det kommer att komma till en del punkter.

Integralkalkyl och differentialekvationer

 • Repetition integraler och derivata
 • Derivata av arcusfunktioner för användning i integraler
 • Partiell integration
 • Partialbråksuppdelning
 • Variabelsubstitution
 • Längd av kurvor
 • Generaliserade integraler
 • Integraler avancerat av t ex funktionerna:

avanceradeIntegraler

 • Förenklade bevis av analysens huvudsats och integralkalkylens medelvärdessats
 • Differentialekvationer repetition/introduktion
 • Metoder för att lösa differentialekvationer algebraiskt
  ordning 1 – ansats, IF, separation
  ordning 2 – anstas
 • Problemlösning differentialekvationer
 • Bevis av standardgränsvärde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>