Osbeck Idag

Skriv inlägg – Logga in


Roger Stigsson – är på kurs hela 25/10

20161024 – snrr

Mina grupper den 25/10 har självstudier enligt överenskommelse.
/ Roger
Tas bort: 20161026

Edit

Enkät – Planering av studentveckan åk3

20161024 – blsn

Mentorerna har idag fått en länk till en enkät som vi gärna ser att alla åk 3 elever genomför. Sammanfattat handlar det om två olika alternativ till planering av studnetveckan 2017. Rösta på det alternativ du vill se förverkligat. Resultatet kommer vara vägledande för skolledningens beslut om planering av veckan.
Tas bort: 20161108

Edit

Stugor

20160929 – cabl

Se bifogad fil angående stugor i matematik, svenska och engelska
Tas bort: 20161228

Stugor.docx

Edit