Gruppindelning – munta

EKNA13Gruppindelning-munta

Bifogad finns gruppindelningen inför torsdagens och fredagens munta i språkvetenskap. Ni behöver bara närvara vid den tidpunkt som er grupp blivit tilldelad.

Filmen, the Graduate, diskuterar vi när tillfälle ges, förhoppningsvis nästa vecka om det inte är studentaktiviteter de dagarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *