EK14 Inlämningsuppgift Ekonomisk historia

Inlämningsuppgifter Ekonomisk Historia

 

  1. Varför kan man säga att romarriket var den första gemensamma marknaden runt Medelhavet?
  2. Vilka faktorer tror man ledde till en period av tillväxt i Europa efter år 1000?
  3. Under 1300-talet minskade handeln. Varför? Vilka städer var centra för handeln under den här perioden?
  4. Varför innebar 1500-talet en period av ekonomisk tillväxt?
  5. Vilka städer blev under 1400- och 1500-talen centra för handeln?
  6. Förklara vad merkantilismen innebär.
  7. Vad hände med handeln under 1700-talet?
  8. Varför växte välståndet i just Europa? Vilka institutioner och andra för ändringar lade grunden för detta välstånd?