EK14

  1. Välj en historisk händelse eller period som har haft stor betydelse för utvecklingen av ekonomin och handeln i världen eller Sverige. Ta reda på fakta om den. Beskriv händelsen, hur den uppstod och vad den innebar samt vilka konsekvenser den fick för den framtida utvecklingen.
  2. Välj en inflytelserik ekonomisk person som spelat en viktig roll när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige och resten av världen. Beskriv hur den här personen påverkat den ekonomiska utvecklingen genom sina gärningar, sitt företag eller sina ekonomiska teorier.