v.49

Repetition

BNP, bytesbalans, betalningsbalans etc. olika sätt att beräkna BNP, Inflation

Bruttonationalprodukten, BNP, mäter värdet av nationens sammanlagda produktion av varor och tjänster under en viss tidsperiod (vanligtvis ett år)

På vilka olika sätt kan man beräkna BNP?

 BNP per capita, real BNP, nominell BNP.

Hur jämförs BNP mellan länder?

Alternativa indikatorer på levnadsstandard används?

 

Bytesbalansen: Nationens finansiella sparande, om bytesbalansen är positiv har landets fordringar på utlandet ökat, är den negativ har utlandets fordringar på det egna landet ökat.

 

Betalningsbalans: En sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet

 

Inflation: Genomsnittlig relativ prisökning över en viss period (vanligtvis ett år)

Vilket inflationsmål har Sveriges Riksbank? Varför är detta viktigt? Jf. med deflation.

 

Vad är KPI och ex Big Mac index?

 

Beskriv penningpolitik och finanspolitik, hör de samman, på vilket/vilka sätt i så fall?

 

Introduktion: Bildningsbyrån finans 30 min (UR) http://www.ur.sewww.ur.se/Produkter/186852-Bildningsbyran-finans-Penningpolitik

anteckna, sammanfatta, jämföra med sina klasskamrater. Vilka frågor vill de ha svar på för att fullt ut förstå programmet? Lägg in i ett google doc för att kunna svara på dessa tillsammans.